วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเพาะเห็ดในโอ่ง

การเพาะเห็ดในโอ่ง

เห็ด เป็นอาหารโปรตีนสูง ย่อยง่ายที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเมื่อเพาะให้ผลผลิต เร็ว คือ ภายใน 2 สัปดาห์ มีวิธีการเพาะหลายวิธี เช่น เพาะแบบกองเตี้ย เพาะ แบบกองสูง  เพาะในโรงเรือนและ เพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ที่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสกลวิทสุทธิ อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม ได้ทำการทดลองเพาะเห็ดในโอ่ง เป็นภูมิปัญญาอย่างง่ายๆ ในครัว เรือนทั่วๆ ไป สามารถนำมาเป็นใช้เป็นตัวอย่างได้ ซึ่งจะทำให้มีเห็ดสดๆ ผลอด สารพิษไว้รับประทานในครัวเรือนแทบทุกวัน ลดความยุ่งยากในการเพาะเห็ดในโรง เรือน ด้วยการใช้โอ่งที่แตกหรือร้าวประเภทที่ใส่น้ำไม่ได้แล้ว
วิธีการเพาะเห็ดในโอ่ง :
วัสดุ – อุปกรณ์
1.โอ่งมังกร จำนวน 1 ใบ
2.ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 20 ก้อน
3.ซาแรนหรือกระสอบป่าน สำหรับปิดปากโอ่ง จำนวน 1 ผืน
4.ไม้ไผ่ตีเป็นตะแกรงขนาดความกว้าง*ยาวให้ดีกับขนาดโอ่งที่เตรียมไว้
5.ไม้ทำฐานรองพื้นโอ่ง(ด้านนอก)
6.ทรายหยาบรองพื้นโอ่ง
7.เชือกฟาง
ขั้นตอนการเพาะ :
1.นำไม้ที่เตรียมไว้สำหรับทำฐานรองโอ่งด้านนอก มาตีล้อมกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยให้มีพื้นที่ว่างระหว่างกรอบไม้เพียงพอต่อการวางพื้นที่ผิวของโอ่งที่จะ วางในแนวนอน(ดังรูป)
2.นำโอ่งมาวางในแนวนอน บนฐานกรอบไม้ที่เตรียมได้ ในบริเวณที่มีร่มเงา และ อากาศถ่ายเทสะดวก
3.นำทรายหยาบมาเทรองพื้นโอ่งที่วางไว้ในแนวนอน กะให้มีความหนาประมาณ 2-3 นิ้ว เพื่อกักเก็บความชื้น
4.นำตะแกรงไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาวางด้านในโอ่ง โดยให้มีพื้นที่ว่างด้านบนมากกว่าพื้นที่ว่างด้านล่าง
5.นำก้อนเชื้อเห็ดมาเปิดดอก ด้วยวิธีการเปิดจุกก้อนเชื้อด้านบน บังคับให้ดอกออกเป็นกระจุกด้านบน ก่อนวางเรียงก้อยเชื้อเห็ดจนเต็ม( แล้วปิดปากโอ่งด้วยกระสอบป่านหรือซาแรน แล้วใช้เชือกผูกยึดกระสอบ(ด้านบน)กับขอบปากโอ่งให้แน่น โดยปล่อยชายกระสอบให้สามารถเปิดขึ้นลงได้
6.รดน้ำบนก้อนเชื้อเห็ด เช้า – กลางวัน – เย็น ถ้าพบว่ากองเห็ดแห้งเกินไป ควรเพิ่มความชื้นโดยกระบอกฉีดน้ำ พ่นน้ำให้เป็นฝอยๆ ในโอ่ง เพื่อเป็นการให้ความชื้นแก่ก้อนเห็ด แล้วปิดปากโอ่งไว้ หลังเพาะประมาณ 1 สัปดาห์ จะเริ่มมองเห็นตุ่มสีขาวเล็กๆ เกิดขึ้นบนก้อนเชื้อเห็ด ในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการรดน้ำ อย่าให้ดอกเห็ดโดนน้ำเป็นอันขาด มิฉะนั้นดอกจะฝ่อและเน่าเสียหาย แต่ยังคงต้องพ่นน้ำให้ความชื้นอยู่ทุกวัน
7.หลังจากสังเกตเห็นตุ่มดอกเห็ดประมาณ 7-10 วัน ตุ่มเห็ดจะพัฒนาเป็นดอกเห็ดที่สามารถเก็บมารับประทานได้จนกว่าดอกเห็ดจะหมด รุ่น ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน
***ควรระมัดระวังเรื่องความชื้นในช่วงวันที่ 1-3 อย่าให้อุณหภูมิภายในโอ่งร้อน หรือ ขาดความชื้น ถ้าร้อนเกินไป ให้เปิดปากกระสอบป่านเพื่อระบายอากาศออกจากโอ่ง
***น้ำที่ใช้สำหรับการรดก้อนเชื้อเห็ดจะต้องเป็นน้ำที่จืดมีค่า pH เป็นกลาง ไม่มีคลอรีนเจือปน เรื่องน้ำที่ใช้รดก้อนเห็ดนั้นสำคัญมาก ถ้าน้ำกร่อยหรือเค็มจะส่งผลให้เห็ดไม่ออกดอก น้ำที่ดีที่สุดคือน้ำฝน หรือจะใช้น้ำประปาที่ผ่านการขจัดคลอรีนออกแล้ว ก็ได้ผลดีเช่นกัน (การรองน้ำประปาตากแดดทิ้งไว้ ประมาณ 2 จะช่วยขจัดคลอรีนออกไปได้)

***เห็ดที่จะนำมาใช้ในการเพาะแต่ละชนิดนั้นจะมีความต้องการและลักษณะนิสัย ที่แตกต่างกัน เช่น เห็ดประเภท นางรม หูหนู เป๋าฮื้อ จะต้องการสภาพอากาศที่ร้อนชื้นจนถึงสภาพอากาศตามปกติ ส่วนเห็ดนางฟ้า เห็ดหอม จะต้องการอากาศที่ค่อนข้างเย็นในการเจริญเติบโต การเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดใดๆ ควรจะมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดชนิดนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น